Maksumäärad 2021


 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.

 • Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 
  Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.

  2021. aastal:

  • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,

  • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),

  • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu   0.

 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72  eurot kuus.

 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.


allikas:   Maksuamet