Teenused 

 • Ettevõtte asutamine
 • Raamatupidamine
 • Maksualane nõustamine


Teie ettevõtte edu on Teile oluline -  seepärast pakume Teile professionaalset raamatupidamiteenust!

Koostame Teie raamatupidamise vastavalt kehtivatele seadustele ja Eesti finantsaruandluse standarditele. Igakuised aruanded annavad Teile selge ülevaate firma arengust ja kasumlikkusest ning tehtud kulutustest.

Raamatupidamisteenus sisaldab:

 • algdokumentide kontroll;
 • majandustehingute kajastamine raamatupidamisprogrammis ning erinevate registrite koostamine;
 • ostu-ja müügiarvete analüütiline arvestus;
 • sularaha arvestus;
 • arveldused aruandvate isikutega;
 • põhivara arvestus;
 • palgaarvestus ( palgalehed, tõendid, deklaratsioonid, haiguslehed)
 • koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid;
 • kliendiga suhtlemine ja aruanded e-postiga, konsultatsioonid;
 • maksudeklaratsioonid ja suhtlus maksuametiga ning haigekassaga;
 • Kõik muud vajalikud raamatupidamisega seonduvad teenused