RAAMATUPIDAMISTEENUSE KASUTAMINE AITAB KULUSID OPTIMEERIDA
       Raamatupidamisteenuse kasutamine aitab paremini majandada, säästab aega ja on mugav. Lisaks annab ettevõtjale kindlustunde, et kõik saab ka seaduse silmis tõepoolest korrektselt tehtud.

On ettevõtjaid, kes kasutavad oma raamatupidajat ja neid, kes eelistavad teenusepakkujat.
Peamine põhjus teenuse kasutamiseks on majanduslik - see ei seisne ainult otseses kulude kokkuhoius, vaid ka üldisemas ressursside optimeerimises.

Muidugi, ettevõtja, kelle jaoks raamatupidamine on ainult üks seadusandja loodud kohustus, ei saa teenusest muud kui aja ja kulude kokkuhoiu. Samas on raamatupidamine üks juhtimise alustaladest ja kannab endas oluliselt suuremat vastutust.

Milles teenusekasutaja võit seisneb?

       Raamatupidamisteenuse pakkuja peab tagama, et ettevõttele antav tagasiside aruandluse näol oleks regulaarne ning kajastaks õigeid majandustulemusi. Teenusepakkuja peab suutma ettevõtjale mitmesuguseid adekvaatseid lahendusi pakkuda ja soovitusi andma.
Tihti ei tea firmajuht täpselt, mis kuulub maksustamisele ja  mis mitte. Sellistele küsimustele peabki spetsialist vastama, sest tema oskab näha erinevates tehingutes potensiaalseid maksuobjekte ja ettevõtte kulusid vastavalt klassifitseerida.
       Aruannete põhjal langetatakse tihti olulisi juhtimisotsuseid.
Teenusepakkuja peab garanteerima raamatupidamisandmete usaldusväärse ja regulaarse aruandluse - stabiilse teenuse.

Loomulikult on firmajuhte, kes on veendunud, et raamatupidamisteenus ei ole nende ettevõtte jaoks. Enamasti on tegemist isiklike tõekspidamistega, millele majanduslik põhjendus puudub. Tihti on ettevõtte palgaline raamatupidaja lisaks ka sekretär, juhiabi, koristaja ning seetõttu on selline töökorraldus firmajuhi jaoks mugav. Kuid sellises olukorras kannatab raamatupidamise kvaliteet!

Ka suuremad ettevõtted kasutavad

       Suurem ettevõte,kes seni omas vaid palgalist raamatupidajat, peab teenuse sisseostmisel põhjalikumalt üle vaatama oma tööjõuresursside kasutuse - teenusepakkujal on mõttekas täita vaid neid eriülesandeid, millest ettevõttele kasu tõuseb.
Suuremad ettevõtted saavad raamatupidamisteenuse sisseostmisest kasu lõigata, kui ollakse valmis töökorraldust muutma. Tasub kaaluda ka oma raamatupidaja ja sisseostetud teenuse kombineeritud töökorralduse võimalust. Näiteks võib ettevõttes kohapeal töötada suhteliselt odava tööjõuna raamatupidaja assistent (võib ka laiendada sekretäri tööülesandeid) ning teenusettevõttelt osta sisse vastutusrikkamad ja spetsiifilisemad raamatupidamise osad ning aruandlus.
Viimastel aastatel on ka suured ettevõtted üha rohkem hakanud kasutama sisseostetud raamatupidamisteenust. Põhjuseks muutused tööjõuturul.Kui ettevõttes toimub liiga sageli statsionaarse raamatupidaja vahetus on see tülikas ja aeganõudev ning häiriv.

Mille järgi valida

       Aastaaruannet võib pidada ettevõtte visiitkaardiks.
Teenusepakkuja peab suutma tagada seaduse silmis korrektse aastaaruande. Aastaaruanne on firma krediidivõimet tõestav dokument, mida tihti vaadatakse.
Samuti võiksid kliendid esimese asjana vaadata raamatupidamisteenuse pakkuja enda aastaaruannet - kui see on korrektselt koostatud, saab ka klient tasemel teenust.