Koostame Teie raamatupidamise vastavalt kehtivatele seadustele ja heale raamatupidamistavale. Igakuised aruanded annavad Teile selge ülevaate firma arengust ja kasumlikkusest ning tehtud kulutustest.

Raamatupidamisteenus sisaldab:

 • algdokumentide kontroll;
 • majandustehingute kajastamine raamatupidamisprogrammis ning erinevate registrite koostamine;
 • ostu-ja müügiarvete analüütiline arvestus;
 • sularaha arvestus;
 • arveldused aruandvate isikutega;
 • põhivara arvestus;
 • palgaarvestus ( palgalehed, tõendid, deklaratsioonid, haiguslehed)
 • koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid;
 • kliendiga suhtlemine ja aruanded e-postiga, konsultatsioonid;
 • maksudeklaratsioonid ja suhtlus maksuametiga ning haigekassaga;
 • Kõik muud vajalikud raamatupidamisega seonduvad teenused


FIE-de raamatupidamisteenus sisaldab:

 • igakuine raamatupidamine
 • kord aastas raamatupidamine
 • Mõlema variandi puhul kuulub teenuse juurde andmete sisestamine tuludeklaratsioonile.
 • kõik muud raamatupidamisega seonduvad teenused

Igakuist raamatupidamist soovitame nendele FIE-dele, kellel on dokumentide kogus suhteliselt suur või kes on käibemamaksukohuslased.        
Kord aastas on oodatud meie juurde FIE-d, kellede raamatupidamise koosneb mõnekümnest dokumendist.    

Teie ettevõtte edu on Teile oluline -

seepärast pakume Teile professionaalset  raamatupidamiteenust!
Kaasaaegsed lahendused tänapäeva ärimaailmas
Armstrong Group OÜ
reg. nr. 11280787
rmp@armstronggroup.ee
professionaalid on Teie poolel

Koostame Teie firmale     

ÄRIPLAANI!
Soodne hind!  Helista juba täna!
KASULIKUD VIITED: